Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Trang chủ » Bảng giá bảo dưỡng, nạp gas máy điều hoà treo tường » Bảng giá bảo dưỡng, nạp gas máy điều hoà treo tường, bảo dưỡng điều hoà cục bộ, nạp ga điều hoà, điều hoà treo tường

Bảng giá bảo dưỡng, nạp gas máy điều hoà treo tường, bảo dưỡng điều hoà cục bộ, nạp ga điều hoà, điều hoà treo tường
I. NHÂN CÔNG BẢO DƯỠNG, NẠP GAS
MÁY ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG CÁC LOẠI
STT NỘI DUNG ĐVT SL ĐƠN GIÁ
(VNĐ)
1 Công bảo dưỡng máy treo tường 9,000 - 12,000 BTU/h Bộ 1       150,000
2 Công bảo dưỡng máy treo tường 18,000 - 24,000 BTU/h Bộ 1       200,000
3 Nạp ga R22 bổ sung máy 9,000 - 12,000 BTU/h Bộ 1       200,000
4 Nạp ga R22 bổ sung máy 18,000 BTU/h - 24,000 BTU/h Bộ 1       300,000
5 Nạp ga R32, R410A bổ sung máy 9,000 - 12,000 BTU/h Bộ 1       300,000
6 Nạp ga R32, R410A bổ sung máy 18,000 BTU/h - 24,000 BTU/h Bộ 1       450,000
7 Nạp ga R22 toàn bộ máy 9,000 - 12,000 BTU/h Bộ 1       450,000
8 Nạp ga R22 toàn bộ máy 18,000 BTU/h - 24,000 BTU/h Bộ 1       550,000
9 Nạp ga R32, R410A toàn bộ máy 9,000 - 12,000 BTU/h Bộ 1       700,000
10 Nạp ga R32, R410A toàn bộ máy 18,000 BTU/h - 24,000 BTU/h Bộ 1       900,000