Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Trang chủ » NĂM 2012 » Danh mục công trình tiêu biểu về lắp đặt thi công điều hòa, thông gió, hệ thống điện, nước và thông tin liên lạc

Danh mục công trình tiêu biểu về lắp đặt thi công điều hòa, thông gió, hệ thống điện, nước và thông tin liên lạc

DANH MỤC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU VỀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ, HỆ THỐNG ĐIỆN, HỆ THỐNG NƯỚC VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC NĂM 2012

STT

TÊN KHÁCH HÀNG

NĂM THỰC HIỆN

HẠNG MỤC

LOẠI MÁY

ĐỊA ĐIỂM

   
 

1

Công ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại và Công Nghiệp Hà Nội

2012

Hệ thống điều hòa không khí và điện nhẹ cho Trung tâm đào tạo PIAGGIO

FUJITSU

NEDFON

Khu công nghiệp Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

   

2

Công ty TNHH Nam Hạnh

2012

Cung cấp, lắp đặt điều hoà không khí cho Piaggio Showroom – Đại lý Nam Hạnh

FUJITSU

Hà Nam

 

 

3

Công ty CP Hoàn Long

2012

Cung cấp, lắp đặt điều hoà không khí cho Piaggio Showroom – Đại lý Hoàn Long

FUJITSU

Thái Bình

   

4

Công ty TNHH Thương mại Mê Linh

2012

Cung cấp, lắp đặt điều hoà không khí cho Piaggio Showroom – Đại lý Mê Linh

DAIKIN

Hải Phòng

 

 

5

Doanh nghiệp tư nhân Công Anh Lạng Sơn

2012

Cung cấp, lắp đặt điều hoà không khí cho Piaggio Showroom – Đại lý Công Anh

FUJITSU

Lạng Sơn

 

 

6

Công ty TNHH TQH

2012

Cung cấp, lắp đặt điều hoà không khí cho Piaggio Showroom – Đại lý TQH

FUJITSU

Sơn La